Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. (RODO)

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ALU-MAR-KAD Marcin Habas z siedzibą w Rudnie, ul. Ogrodowa 27, 83-121 Rudno.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania umowy, realizacji zawartej umowy, dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO a także udzielenia odpowiedzi na e-maila, przedstawienia oferty lub materiałów marketingowych oraz w celach analitycznych i statystycznych na podstawie Art.6. ust.1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub ochronie przed roszczeniami.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. podmioty świadczące na rzecz ALU-MAR-KAD Marcin Habas, usługi niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy, takie jak: usługi produkcyjne, montażowe, transportowe, budowlane, prawne, księgowe, informatyczne, itp.
  2. firmy kurierskie;
  3. banki w zakresie realizacji płatności;
  4. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat niezbędny do przygotowania umowy, realizacji zawartej umowy, posprzedażowej obsługi klientów (reklamacje, itp.) oraz do celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Dane osobowe niezbędne do przedstawienia oferty oraz materiałów marketingowych, w celach analitycznych i statystycznych, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, będą przetwarzane do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

5) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, narusza przepisy prawa.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy.